Tư vấn quản trị chiến lược (Strategy)

490,000,000đ

Phần mềm bán hàng HKT 4.0 & Máy in nhiệt hóa đơn

3,860,000đ4,100,000đ

bonjour

123,456đ

Hệ thống trọn bộ bán hàng (All in one)

11,680,000đ14,600,000đ

Màn hình TS15 cảm ứng

3,890,000đ4,860,000đ

Đầu đọc mã vạch NT

960,000đ1,200,000đ

Máy in NT-5890T-K nhiệt

960,000đ1,200,000đ

Tư vấn marketing & bán hàng

490,000,000đ

Màn hình TS17 cảm ứng

4,190,000đ5,200,000đ

Đầu đọc SYMBOL LS2208 mã vạch, barcode

2,550,000đ

Máy in NT-5890T-U nhiệt

1,200,000đ1,500,000đ