Sách: Học thuyết doanh nghiệp

200.000 

Tác giả: Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nga

 Lao Động – Xã Hội
Năm: Hà Nội – 2018
Số trang: 525 trang