Học thuyết doanh nghiệp

Học thuyết doanh nghiệp

Tác giả: Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nga

Lao Động – Xã Hội Năm: Hà Nội – 2018
Số trang: 525 trang Giá bán: 200.000 VND

Liên hệ mua sách tại đây

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Chương 1: Thuyết bàn tay vô hình

Chương 2: Thuyết quyền sở hữu

Chương 3: Thuyết phụ thuộc nguồn lực

Chương 4: Thuyết thể chế

Chương 5: Thuyết ngẫu nhiên

Chương 6: Thuyết hành vi doanh nghiệp

Chương 7: Thuyết hệ sinh thái doanh nghiệp

Chương 8: Thuyết tiến hóa doanh nghiệp

Chương 9: Thuyết lợi thế cạnh tranh

PHẦN II: DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ

Chương 10: Thuyết bàn tay hữu hình

Chương 11: Học thuyết đại diện

Chương 12: Học thuyết ra quyết định

Chương 13: Thuyết quyền lực

Chương 14: Thuyết cấu trúc tổ chức

PHẦN III: DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH HIỆN ĐẠI

Chương 15: Học thuyết chi phí giao dịch

Chương 16: Học thuyết nguồn lực

Chương 17: Thuyết siêu cạnh tranh

Chương 18: Thuyết học hỏi

Chương 19: Thuyết hệ thống

Sách: Học thuyết doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *