Khảo sát điều tra thu thập số liệu tại PTSC Supply Base - Tp. Vũng Tàu

10/04/2015 15:55 • Khách hàng - Đối tác, Tư vấn Doanh nghiệp / Tổ chức • 324 lượt xem
Thực hiện gói thầu với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và 02 đề án nghiên cứu với Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT đã thực hiện thành công đợt khảo sát điều tra thu thập số liệu, tài liệu, trong 02 ngày từ 08 đến 09 tháng 04 năm 2015, tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base), số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu.

Thứ 4, Ngày 08/04/2015 (Sáng 8h30; Chiều 14h00)

Nội dung công việc Thực hiện
+ Giới thiệu thành phần làm việc Đại diện PTSC Supply Base và Đại diện HKT
+ Tóm tắt kế hoạch và nội dung quá trình triển khai thu thập dữ liệu và đánh giá thực trạng Đại diện HKT
+ Tổng quan và thực trạng chung của Cty;
+ Những ưu nhược điểm chiến lược của Cty về các lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng và chuỗi cung ứng, nhân sự, chiến lược cấp công ty;
+ Định hướng phát triển các lĩnh vực trên
Các nhóm chuyên gia HKT và đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của PTSC Supply Base
 

Thứ 5, Ngày 09/04/2015 (Sáng 8h30; Chiều 14h00)

Nội dung công việc Thực hiện
+ Chi tiết thực trạng các lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng và chuỗi cung ứng, nhân sự, chiến lược cấp kinh doanh và bộ phận của Cty;
+ Những ưu nhược điểm chiến lược của Cty về các lĩnh vực trên;
+ Định hướng phát triển các lĩnh vực trên
Các nhóm chuyên gia HKT và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của PTSC Supply Base
+ Thảo luận các vấn đề, định hướng liên quan còn lại và phát sinh Thành viên tham dự cuộc họp
+ Tổng kết đợt công tác Đại diện HKT và PTSC Supply Base


Tác giả bài viết: HKT Consultant


Các tin liên quan