Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động

23/04/2015 11:49 • Tin tức - Thông báo • 220 lượt xem
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động
Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT xin gửi đến Quý khách hàng và CBCNV lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động như sau:

Các tin liên quan