Thông báo nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2013

02/03/2013 15:55 • Tin tức - Thông báo • 313 lượt xem
Để tạo điều kiện cho Khách hàng và cán bộ công nhân viên của công ty thuận tiện đi lại và nghỉ trong ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2013, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:


Thông báo:


Các tin liên quan