Ban Điều Hành

07/12/2011 11:21 • Giới thiệu, Ban Lãnh Đạo và HĐKH • 538 lượt xem
Ban Điều Hành trực tiếp điều hành hoạt động của HKT Consultant, gồm các thành viên sau:
 

Giám Đốc

Phạm Văn Kiệm

Phó Giám Đốc

 

Phan Thanh Tú

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 

Lê Thị Kim Oanh

Trưởng Phòng CNTT

 

Nguyễn Tuấn

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tôn Nữ Li Na

Dịch Thuật

 

Nguyễn Thị Ngân


Các tin liên quan