Hội Đồng Quản Trị

20/10/2012 19:34 • Giới thiệu, Ban Lãnh Đạo và HĐKH • 419 lượt xem
Hội Đồng Quản Trị định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, gồm các thành viên:
 

Chủ tịch HĐQT

Phan Thanh Tú

Ủy viên HĐQT

Lê Đức Thủy

Ủy viên HĐQT

Lương Minh Huân

Ủy viên HĐQT

Mai Hoàng Anh

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Hiển

Ủy viên HĐQT

Phạm Văn Kiệm

 

Các tin liên quan