Hướng dẫn sử dụng phần mềm HKT Software 4.0

16/01/2016 10:19 • Hướng dẫn sử dụng & Drivers • 530 lượt xem

1. Hướng dẫn sử dụng màn hình bán hàng POS

2. Hướng dẫn sử dụng màn hình bán hàng thường

3. Hướng dẫn sử dụng màn hình bán hàng cho siêu thị, shop

4. Hướng dẫn sử dụng về quản lý khách hàng trên phần mềm HKT

5. Hướng dẫn sử dụng kho hàng trên phần mềm HKT

6. Hướng dẫn quản lý tài khoản trên phần mềm HKT

7. Hướng dẫn cách khai báo hàng hóa ban đầu trên phần mềm HKT

 


Các tin liên quan