Hải sản Nhím biển: Đại dương xanh trong lòng Hà Nội

29/06/2017 18:10 • Kinh doanh Phần mềm & cứng, Nhà hàng - Quán Bia • 337 lượt xem

"Để đáp ứng nhu cầu minh bạch, tiện lợi của khách hàng cũng như quản lý hiệu quả nhà hàng" đó là nhận định của Chị Lương Mỹ Linh khi nói về Phần mềm quản lý nhà hàng HTK Soft.

Công ty HKT Consultant gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của nhà hàng đối với phần mềm HKT Soft. Chúc cho nhà hàng Hải sản Nhím Biển sẽ ngày càng làm ăn phát đạt.

Một số hình ảnh của nhà hàng: