Chuyên ngành HKT Consultant (Core Competencies)

01/07/2011 15:33 • Giới thiệu • 333 lượt xem

Hiện nay hoạt động của chúng tôi trải rộng trên hai lĩnh vực chuyên môn sau:

A. Chuyên ngành tư vấn quản lý và nghiên cứu

1. Nghiên cứu:

+ Phương pháp luận (epistemology) và phương pháp nghiên cứu (research methodology).

+ Tổng hợp và xử lý số liệu bằng các phần mềm thống kê như SPSS, Stata.

+ Lĩnh vực và học thuyết nền tảng: management science (chiến lược, nhân sự, marketing, tài chính & kế toán, logistic), theories of the firm, organizational learning, competence and knowledge transfer, acquisition & merger, joint-venture.

+ Soạn thảo các nghiên cứu khoa học (research projects, study, articles).

+ Công nghệ thông tin: phần mềm quản lý tổng hợp, hệ thống thông tin (information system) trong tổ chức, doanh nghiệp.

2. Triển khai thực nghiệm các mô hình quản lý hiện đại hiệu quả cao và phù hợp với mỗi điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý:

+ Mô hình phân tích và quản lý chiến lược tổng thể (strategic global management models)

+ Mô hình quản lý nguồn lực (resource management models)

+ Mô hình quản lý nhân sự (human resource management models)

+ Mô hình quản lý doanh thu, quản lý mua & bán, kho hàng (revenue, sale, purchasing, stock management models)

+ Mô hình quản lý tài chính & kế toán (financial management models)

+ Mô hình chiến lược kinh doanh & phát triển (business and marketing management models)

B. Kinh nghiệm một số dự án tư vấn đã triển khai:

1.    Tên dự án

Cải tiến hệ thống quản lý của các Đơn vị thuộc PTSC hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực cảng biển

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ngãi

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty Cổ phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Tên gói thầu

Đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển của Tổng công ty Cổ phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Thời gian thực hiện

2015 – 2016

2.    Tên dự án

Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên chủ đầu tư

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên gói thầu

Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logictics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng

Thời gian thực hiện

2015 – 2016

3.    Tên dự án

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Địa điểm thực hiện

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tên chủ đầu tư

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI

Tên gói thầu

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thời gian thực hiện

2015

4.    Tên dự án

Nghiên cứu đánh giá năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên chủ đầu tư

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên gói thầu

Nghiên cứu đánh giá năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện

2015 – 2016

5.    Tên dự án

Chương trình hỗ trợ các làng nghề và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử đẩy mạnh bán hàng và xuất khẩu sản phẩm

Địa điểm thực hiện

Các làng nghề truyền thống Việt Nam

Tên chủ đầu tư

Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-itb), trực thuộc VCCI

Tên gói thầu

Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ các làng nghề và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử đẩy mạnh bán hàng và xuất khẩu sản phẩm

Thời gian thực hiện

2014

6.    Tên dự án

Tư vấn & thiết kế phần mềm giới thiệu dịch vụ khách hàng VNPT

Địa điểm thực hiện

57 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Trung Tâm Thông Tin Và Quan Hệ Công Chúng VNPT

Tên gói thầu

Tư vấn & thiết kế phần mềm giới thiệu dịch vụ khách hàng VNPT

Thời gian thực hiện

2014

7.    Tên dự án

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Địa điểm thực hiện

517 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Công ty TNHH DVTM và Đầu tư Tuấn Đạt

Tên gói thầu

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Thời gian thực hiện

2014

8.    Tên dự án

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Địa điểm thực hiện

210 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Công ty TNHH Đào Viên Ốc

Tên gói thầu

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Thời gian thực hiện

2013

9.    Tên dự án

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Địa điểm thực hiện

31 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Siêu thị Bibomark cơ sở Long Biên

Tên gói thầu

Tư vấn quản lý (bán hàng, tài chính, nhân sự) và cung cấp phần mềm quản lý HKT

Thời gian thực hiện

2013

10.  Tên dự án

Điều tra về nhu cầu xã hội tiếng Pháp Thương Mại

Địa điểm thực hiện

Trường ĐH Thương Mại, Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Khoa Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH Thương Mại, Hà Nội

Tên gói thầu

Điều tra về nhu cầu xã hội tiếng Pháp Thương Mại

Thời gian thực hiện

2012

Ban Lãnh Đạo HKT Consultant

Tác giả bài viết: PGĐ Phan Thanh Tú


Các tin liên quan