Cơ cấu tổ chức ma trận quản lý dự án cân bằng

07/01/2011 13:00 • Giới thiệu • 468 lượt xem

Mô hình cấu trúc ma trận quản lý dự án cân bằng HKT Consultant như hinh trên.

Cấu trúc tổ chức dạng ma trận cân bằng là sự kết hợp của 2 hay nhiều loại cấu trúc tổ chức, thông thường đó là Projectized Organization Structure (Cấu trúc tổ chức ưu tiên dự án) và Functional Organization Structure (Cấu trúc tổ chức theo phòng ban chức năng). Do sự kết hợp này nên Cấu trúc tổ chức dạng ma trận được cân bằng những ưu nhược điểm của cả cấu trúc tổ chức dạng dự án hay theo phòng ban chức năng.

Ban Lãnh Đạo HKT Consultant

Tác giả bài viết: PGĐ Phan Thanh Tú


Các tin liên quan