Hội Đồng Quản Trị

20/10/2012 • Giới thiệu, Ban Lãnh Đạo và HĐKH

Hội Đồng Quản Trị định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, gồm các thành viên:

Xem chi tiết

Ban Điều Hành

07/12/2011 • Giới thiệu, Ban Lãnh Đạo và HĐKH

Ban lãnh đạo hiện tại của Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT. Cập nhật 12 / 2016

Xem chi tiết

Hội đồng Tư vấn Nghiên cứu Khoa học

13/02/2013 • Giới thiệu, Ban Lãnh Đạo và HĐKH

Hội đồng Khoa học HKT Consultant gồm nhiều giảng viên, chuyên gia có trình độ học hàm học vị, có kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, đã học tập và làm việc trong và ngoài nước (Châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada, Trung Quốc). Chúng tôi cam kết đảm bảo cung cấp các gói tư vấn quản trị hiện đại, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của quý khách hàng

Xem chi tiết

Trang 1/1. Tổng số 3 mục