Đầu Đọc, Két & Phụ Kiện


Két JJ-360 đựng tiền

1,600,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 3151HS mã vạch, barcode

2,370,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 6170 mã vạch, barcode

4,450,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z3060 mã vạch, barcode

1,380,000đ

Đầu đọc SYMBOL LS9203 mã vạch, barcode

5,500,000đ