Đầu Đọc Mã Vạch


Đầu đọc mã vạch NT

960,000đ1,200,000đ

Đầu đọc SYMBOL LS2208 mã vạch, barcode

2,550,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 3100

4,250,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 3100 F mã vạch, barcode

1,450,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z-3101 mã vạch, barcode

1,750,000đ

Đầu đọc SYMBOL LS1203 mã vạch, barcode

1,700,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z3100 mã vạch, barcode

1,550,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 3151HS mã vạch, barcode

2,370,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z 6170 mã vạch, barcode

4,450,000đ

Đầu đọc ZEBEX Z3060 mã vạch, barcode

1,380,000đ

Đầu đọc SYMBOL LS9203 mã vạch, barcode

5,500,000đ