Hệ Thống POS Cảm Ứng


Màn hình TS15 cảm ứng

3,890,000đ4,860,000đ

Màn hình TS17 cảm ứng

4,190,000đ5,200,000đ

Máy tính Desktop bán hàng cảm ứng trọn bộ

6,700,000đ8,860,000đ

Cây máy tính để bàn Intel J1800

2,900,000đ4,000,000đ

Cây máy tính mini Intel

2,900,000đ4,000,000đ

Máy tính Desktop Intel để bàn trọn bộ

4,900,000đ5,900,000đ

May tinh Intel® Core™3 4150 Processor (Trọn bộ)

8,910,000đ9,900,000đ

Màn hình iPOS TS1501 cảm ứng

5,890,000đ

Màn hình OTEK M437RB cảm ứng

6,990,000đ

Màn hình OTEK OT15TB cảm ứng

6,990,000đ