Màn Hình Cảm Ứng


Màn hình TS15 cảm ứng

3,890,000đ4,860,000đ

Màn hình TS17 cảm ứng

4,190,000đ5,200,000đ

Màn hình iPOS TS1501 cảm ứng

5,890,000đ

Màn hình OTEK M437RB cảm ứng

6,990,000đ

Màn hình OTEK OT15TB cảm ứng

6,990,000đ