Quản lý và đăng bài Web WordPress

Bài viết này giới thiệu và hướng dẫn các nội dung quản trị và đăng bài cơ bản đối với các website WordPress như các mẫu HKT cung cấp.

Các bài viết và hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao về Web và WordPress xin mời xem tại đây.

Tạo chuyên mục và Đăng bài viết post mới

Tạo danh mục và sản phẩm mới

Thiết lập và quản trị bán hàng WooCommerce

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *