Tài liệu nôi bộ

Hướng dẫn cài đặt alias gmail bí danh HKT

Các email gắn với tên miền của Công ty HKT, có dạng như ho-ten@hktconsultant.com hoặc ho-ten@hktconsultant.com, đều được gắn tự động với gmail của cá nhân được giao và sẽ tự động nhận được thư gửi đến địa chỉ này trong gmail của người được phân mà không cần thiết lập gì. alias gmail bí danh.

Xem thêm