Dịch vụ tư vấn marketing & bán hàng hiệu quả

– Dịch vụ tư vấn marketing và quản trị bán hàng.
– Chi phí thỏa thuận tùy theo quy mô đơn vị và khối lượng tư vấn.