Đào tạo big data và công nghệ mã nguồn mở

Dành cho nhà phát triển ứng dụng & chuyên gia CNTT

  • Big Data và các công nghệ mã nguồn mở.
  • Hệ sinh thái Hadoop: các thành phần của Hadoop và các ứng dụng của Hadoop trong Big Data.
  • Nền tảng Kubernetes: kiến trúc, ứng dụng của Kubernetes và các ứng dụng có thể triển khai trên Kubernetes.