Tư vấn nghiên cứu khoa học kinh tế – xã hội

Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định qua các dự án triển khai từ năm 2011, với đội ngũ chuyên gia tài năng và chuyên nghiệp trong và ngoài nước (Châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada, Trung Quốc), chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những Dịch Vụ Tư Vấn: Nghiên Cứu Khoa học Kinh Tế – Xã hội hiệu quả và thiết thực nhất đối với đơn vị của quý khách hàng.