Thông báo tuyển dụng HKT tháng 06-07/2018

18/06/2018 • Tuyển dụng

Tuyển dụng HKT tháng 06-07/2018

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 10-12/2017

02/10/2017 • Tuyển dụng

Tuyển dụng HKT tháng 10-12/2017

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 08-09/2017

30/06/2017 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 08-09/2017

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 05 - 06/2017

17/03/2017 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 05 - 06/2017.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 02/2017

03/02/2017 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng HKT tháng 02/2017

Xem chi tiết

Tuyển dụng 03 Lập trình viên IT (chấp nhận thực tập sinh và mới ra trường)

07/07/2016 • Tuyển dụng

Công ty Cổ phần tư vấn quản trị HKT là đơn vị lập trình, cung cấp các phần mềm bán hàng và quản lý doanh nghiệp ERP và lập trình outsource cho các đối tác tại Silicon Valley - USA. Công ty hiện cần tuyển 03 lập trình viên (chấp nhận thực tập và mới ra trường, yêu cầu làm full time).

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính - Gọi điện Telesale

03/12/2016 • Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên telesale toàn thời gian.

Xem chi tiết

Tuyển dụng Cộng tác viên Biên soạn

03/12/2016 • Tuyển dụng

Tuyển dụng 10 Cộng tác viên biên soạn.

Xem chi tiết


Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh bán phần mềm

03/12/2016 • Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính - Biên soạn

24/01/2017 • Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Hành chính - Biên soạn

Xem chi tiết

Tuyển dụng 03 lập trình viên T12/2016

28/12/2016 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng gấp 03 lập trình viên.

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế mỹ thuật đồ họa Photoshop

25/06/2015 • Tuyển dụng

Công ty hiện cần tuyển nhân viên thiết kế mỹ thuật đồ họa Photoshop - ERP Web.

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Sự T9/2015

21/08/2015 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng T9.2015

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Tháng 3/2015

15/02/2015 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Tháng 3/2015

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 09 - 10 /2014

20/08/2014 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 09 - 10 /2014

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Tháng 5 & 6 / 2014

20/04/2014 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Tháng 5 & 6 / 2014

Xem chi tiết

Thông báo Tuyển dụng Tháng 03/2014

20/02/2014 • Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên kinh doanh, thực tập kinh doanh và Cộng tác viên biên soạn

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 1/2014

16/12/2013 • Tuyển dụng

Do nhu cầu biên soạn các dự án về kinh tế, tài chính của khách hàng. Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT cần tuyển Cộng tác viên có khả năng biên soạn các tài liệu kinh tế, quản trị kinh doanh bằng tiếng Việt từ các tài liệu gốc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 07/2013

24/06/2013 • Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 07/2013

Xem chi tiết

Trang 1/2. Tổng số 39 mục