Thông qua dự án tư vấn nghiên cứu hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh BR_VT

Sau một thời gian chỉnh sửa thì dự án tư vấn nghiên cứu hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh BR_VT của công ty HKT với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thông qua. Cụ thể như sau:

Sáng ngày 8/6/2016, ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Dự án “Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh BR-VT với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu vực kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng”.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải; Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT trình bày Dự án “Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh BR-VT với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu vực kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng” và các ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung hoàn chỉnh dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2016. tư vấn nghiên cứu

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu