Khảo sát thực địa thu thập số liệu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 28 và 29/10/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT triển khai giai đoạn 2 khảo sát thực địa và có buổi làm việc với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong khuôn khổ 02 đề án nghiên cứu đã ký với Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 09 tháng 04 năm 2015.

Thực hiện theo nội dung của hợp đồng số 13/HĐTV-SCT và 07/HĐTV-SCT ngày 06 tháng 04 năm 2015 giữa Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT (HKT Consultant) về thực hiện đề án “Nghiên cứu đánh giá năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015” và  “Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của điểm đến tiêu dùng”, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT tiến hành khảo sát thực tế và có buổi làm việc với cơ quan chuyên môn của địa phương, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để trao đổi, thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trên địa bàn, cũng như của doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng 02 đề án nói trên, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đại diện Ban lãnh đạo và chuyên viên
– Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT: Đại diện Ban lãnh đạo và các chuyên gia
– Cục Hải Quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Một số doanh nghiệp điển hình tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đại diện Ban lãnh đạo và chuyên viên.
2. Thời gian làm việc:
Khảo sát thực địa thu thập số liệu từ ngày 28/10/2015 đến hết ngày 29/10/2015.
3. Nội dung công việc khảo sát thực địa
– Thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội tại một số đơn vị điển hình nói riêng và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung;
– Thực trạng và phương hướng phát triển năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, của vùng và khu vực Đông Nam Bộ;
– Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng và nâng cao năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh nói chung;
– Các kiến nghị đề xuất (nếu có) về phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng và nâng cao năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh nói chung.