Điều tra nhu cầu xã hội ngành tiếng Pháp thương mại (ĐHTM)

Trong thời gian 06-08/2012, HKT Consultant cùng với Khoa Đào Tạo Quốc Tế, trường ĐHTM đã hoàn thành dự án điều tra về nhu cầu xã hội tiếng Pháp Thương Mại.

Nội dung của cuộc điều tra là hướng tới 3 đối tượng. Thứ nhất là điều tra tình hình và lấy số liệu học sinh pháp ngữ bậc PTTH (Phổ Thông Trung Học) trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc để:  xem nhu cầu theo học ngành Tiếng Pháp thương mại bậc Đại học và số lượng học sinh theo học tiếng Pháp. Thứ hai là điều tra tình hình và lấy số liệu sinh viên pháp ngữ tại các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội về thực trạng học tiếng Pháp và tính cấp thiết phải có ngành Tiếng Pháp thương mại bậc Đại học để: tìm hiểu về số lượng sinh viên và phân bổ theo trường, theo chuyên ngành; Phân tích thực trạng dạy và học pháp ngữ; Làm rõ tính cấp thiết của ngành Tiếng Pháp thương mại bậc Đại học. Thứ 3 là điều tra cơ hội việc làm pháp ngữ tại các doanh nghiệp Pháp và các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Pháp trên địa bàn phía Bắc để:  Tìm hiểu về số lượng tại các tỉnh miền Bắc; Tìm hiểu và phân tích thực trạng sử dụng và chất lượng nhân viên sử dụng Pháp ngữ tại doanh nghiệp; Làm rõ tính cấp thiết của ngành Tiếng Pháp thương mại bậc Đại học theo quan điểm tiếp cận từ phía doanh nghiệp. đào tạo tiếng pháp

Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa ĐT Quốc tế

Kết quả điều tra cho thấy về nhu cầu học tiếng Pháp thương mại là rất lớn đối với học sinh PTTH và phần lớn số học sinh được hỏi nếu có nghành Tiếng Pháp Thương Mại ở trường ĐH mà họ theo học thì họ sẵn sang lựa chọn. Đối với sinh viên pháp ngữ thì họ đánh giá cao chất lượng chuyên ngành Tiếng Pháp thương mạị, các sinh viên đã đánh giá cao về trình độ giảng dạy của giảng viên, sự nhiệt tình của giảng viên và phương pháp giảng dạy áp dụng tại cơ sở đào tạo. Đánh giá về cơ hội việc làm thì các sinh viên Pháp ngữ tự cảm thấy họ có cơ hội việc làm tốt hơn so với các sinh viên theo học các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt.  Các doanh nghiệp được hỏi, đánh giá cao trình độ tiếng Pháp của nhân viên đặc biệt là kỹ năng viết, họ sẵn sàng tạo cơ hội và ưu tiên ứng tuyển những sinh viên học chuyên ngành Tiếng Pháp TM.

Có thể thấy rằng ngành tiếng Pháp thương mại là một ngành mới, rất tiềm năng về lượng học sinh và sinh viên đầu vào cũng như cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đầu ra. Đây được dự báo là nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho các doanh nghiệp Pháp và các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Pháp tại Việt Nam. Vì vậy mở ngành đào tạo tiếng Pháp thương mại là dự án có tính khả thi cao và là nhu cầu cấp thiết của xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.