Khảo sát năng suất doanh nghiệp trong một số ngành chính của Việt Nam

Năng suất lao động của doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, rất thấp trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí thấp hơn cả Lào là thông tin gây sốc được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) 2017.

Cần có sự phân tích cụ thể để trả lời câu hỏi sự chênh lệch này do hệ thống chính sách, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, cơ sở hạ tầng, do người Việt lười lao động hay do sự quản trị doanh nghiệp có vấn đề?

Người lao động Việt Nam làm việc cho các công ty nước ngoài thường được đánh giá năng suất lao động cao hơn thậm chí so sánh với cả người Nhật, năng lực chuyên môn và năng lực sản xuất không thấp, vậy điều gì đang diễn ra tại các doanh nghiệp nội địa? Làm sao để chúng ta có thể tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu suất lao động cao, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh trong một thế giới phẳng?

Trong bối cảnh trên, ngày 15/07/2019, Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT ký kết với Viện Phát triển doanh nghiệp – VCCI thực hiện “Khảo sát năng suất doanh nghiệp trong một số ngành chính của Việt Nam” thuộc nguồn kinh phí triển khai hoạt động thực hiện Đề án cải thiện năng suất của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 -2030, tầm nhìn 2020 – 2030. Đối tượng khảo sát gồm 300 doanh nghiệp ngành dệt may, da giầy và 300 doanh nghiệp ngành điện, điện tử, tin học trên địa bàn cả nước.

Hợp đồng đã được các bên nghiệm thu thành công ngày 30/08/2019.