Nghiệm thu giai đoạn 1 Báo cáo thực trạng dự án tư vấn Cảng biển PTSC

Ngày 09 tháng 07 năm 2015 tại Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Tư vấn Quản trị HKT đã báo cáo nghiệm thu thành công giai đoạn 1 của dự án “Đánh giá, tư vấn các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)”.
Căn cứ vào hợp đồng số 01-2015/PTSC-HKT/HĐ (78-2015/PTSC-KHĐT/HĐ)  ngày 14 tháng 03 năm 2015, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT thống nhất nghiệm thu “Báo cáo đánh giá hiện trạng” theo Điều 09 của Hợp đồng số 01-2015/PTSC-HKT/HĐ (78-2015/PTSC-KHĐT/HĐ), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ năm, ngày 09 tháng 07 năm 2015

+ 8h00 – 9h30: Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Phú Mỹ;
+ 9h30 – 11h: Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Supply Base;
+ 14h00 – 15h30: Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Đình Vũ;
+ 15h30 – 17h00: Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Quảng Ngãi.

2. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty PTSC

– Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1 Lê Duẩn, TP HCM

3. Các chuyên gia

Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT tham gia báo cáo nghiệm thu, gồm:
+ PGS.TS. Vũ Mạnh Chiến – Chủ nhiệm dự án;
+ TS. Trần Vân Như – Chuyên gia Tư vấn nội dung Nhân sự & tổ chức;
+ Ths. Vũ Đức Lợi – Chuyên gia Tư vấn nội dung Marketing & sales;
+ TS. Nguyễn Thị Bạch Dương – Chuyên gia Tư vấn Công nghệ khai thác cảng;
+ TS. Nguyễn Phú Hưng – Chuyên gia Tư vấn Chuỗi cung ứng và logistics;
+ TS. Phan Thanh Tú – Chuyên gia Tư vấn Chiến lược và quản trị.
4. Khối lượng công việc thực hiện
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT đã hoàn thành và bàn giao cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)  04 báo cáo:
+ Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Supply Base;
+ Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Phú Mỹ;
+ Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Đình Vũ;
+ Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động của cảng PTSC Quảng Ngãi.
5. Đánh giá chất lượng
Nội dung của 04 báo cáo nói trên đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hợp đồng số 01-2015/PTSC-HKT/HĐ (78-2015/PTSC-KHĐT/HĐ) và được sử dụng để thực hiện giai đoạn tiếp theo của Hợp đồng này.

Tác giả bài viết: HKT Consultant