HKT Consultant và VCCI-itb hợp tác khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa các làng nghề Việt Nam

Ngày 15/07/2014, chủ đầu tư Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-itb), trực thuộc Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và nhà thầu tư vấn Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT đã ký kết hợp đồng hợp tác khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc làng nghệ Việt Nam. tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sáng ngày 15/07/2014, tại trụ sở số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa – Hà Nội, trong khuôn khổ của dự án “Chương trình hỗ trợ các làng nghề và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử đẩy mạnh bán hàng và xuất khẩu sản phẩm” bên chủ đầu tư giao cho nhà thầu tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT thực hiện nhiệm vụ là khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ các làng nghề và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử đẩy mạnh bán hàng và xuất khẩu sản phẩm. Theo đó, một số nhiệm vụ chính mà bên nhà thầu tư vấn phải hoàn thành trong thời gian 5 tháng: thực hiện viết đề cương nghiên cứu và chỉnh sửa đề cương theo ý kiến của hội đồng khoa học VCCI-itb; tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, thông tin phục vụ nghiên cứu; viết dự thảo báo cáo…
Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng hội nhập kinh tế quốc tế, nó đã và đang giúp các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và kinh doanh tốt hơn. Đặc biệt, khi ứng dụng thương mại điện tử, doanh nghiệp có thể xúc tiến quảng bá và xuất khẩu sản phẩm hiệu quả với chi phí thấp. Vì vậy việc nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ làng nghệ và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử là quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn
tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ