Tuyển dụng tháng 5/2013

02/12/2016 • Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT thông báo tuyển dụng tháng 05/2013

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 3/2013

21/05/2013 • Tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị HKT thông Báo Tuyển Dụng Tháng 03/2013

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 2/2013

30/01/2013 • Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT thông báo tuyển dụng tháng 02/2013

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 1/2013

18/12/2012 • Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT tuyển dụng tháng 01/2013

Xem chi tiết

Tuyển dụng tháng 10/2012

01/10/2012 • Tuyển dụng

Do nhu cầu biên soạn tiếng Việt, biên dịch Việt - Pháp các dự án về kinh tế, tài chính của khách hàng. Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT cần tuyển Cộng tác viên có khả năng biên soạn, biên dịch các tài liệu kinh tế, quản trị kinh doanh bằng tiếng Việt từ các tài liệu gốc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Biên soạn các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Pháp

Xem chi tiết

Tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh tháng 08/2012

28/07/2012 • Tuyển dụng

Với nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng sử dụng phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn, quán cafe, Bar, Karaoke, Billard, ... Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT có nhu cầu tuyển dụng 06 nhân viên Kinh doanh

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2012

28/06/2012 • Tuyển dụng

Do nhu cầu biên soạn các dự án về kinh tế, tài chính của khách hàng. Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT cần tuyển Cộng tác viên có khả năng biên soạt các tài liệu kinh tế, quản trị kinh doanh bằng tiếng Việt từ các tài liệu gốc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2012

29/05/2012 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 05 nhân viên Kinh doanh

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2012

29/04/2012 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 07 nhân viên Kinh doanh

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2012

27/03/2012 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 05 Nhân viên Kinh doanh

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2012

30/01/2012 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 02 nhân viên kinh doanh.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2011

27/10/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2011: 08 Cộng tác viên viết bài; 08 Cộng tác viên kinh doanh (nam)

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2011

25/09/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng: 10 Cộng tác viên Kinh doanh; 04 Cộng tác viên dịch thuật song ngữ Anh - Pháp, và ngược lại; 05 Sinh viên thực tập tin học

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2011

14/08/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng: 01 nhân viên kinh doanh, 01 lập trình viên thiết kế Website, 02 Nhân viên lập trình giao diện đồ họa, 10 CTV Kinh doanh (new), 04 CTV dịch song ngữ Pháp - Anh, Anh - Pháp (new)

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2011

14/07/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 1 nhân viên hành chính

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2011

28/06/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 15 Công tác viên (CTV) biên dịch.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2011

28/05/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 10 Công tác viên (CTV) biên dịch.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2011

28/04/2011 • Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 Lập trình viên Java và 10 Công tác viên (CTV) biên dịch.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2011

28/03/2011 • Tuyển dụng

Tuyển dụng 01 Nhân Viên Hành Chính và 02 Lập trinh viên Java tháng 04/2011

Xem chi tiết

Trang 2/2. Tổng số 39 mục