Training tin học văn phòng Microsoft Word 2010 (phần 1/3)

Ngày 2/07/2011, buổi đào tạo training tin học văn phòng Microsoft Word 2010 (phần 1), đã diễn ra thành công với sự tham dự của các thành viên HKT Consuktant, tại trụ sở công ty.

Buổi traning do chị Vũ Thị Mai Trang thuyết trình. Phần đầu giới thiệu tổng quan về phần mềm tin học Micosoft Word 2010. Trong phần này, các thành viên tham dự nắm được các chức năng chính của các thẻ chức năng (thẻ Home, Insert, PageLayOut, References….) để có thể sử dụng đúng chức năng vào dùng mục đích. Ngoài ra, các chức năng cơ bản như mở, tạo, đóng, lưu … 1 tài liệu word cũ/mới cũng được trình bày chi tiết.

Sau khi đã quen với giao diện Word 2010, các học viên được hướng dẫn từng chức năng chi tiết. Đầu tiên là cách nhập liệu một đoạn văn, cách thay đổi font chữ, cách căn chỉnh (lề trái, lề phải,lề giữa) kích cỡ chữ, màu sắc của văn bản, các phương pháp định dạng nhanh một đoạn văn bản ..

Một phần quan trọng và không thể thiếu trong mỗi một văn bản hay báo cáo là cách sử dụng các Numbering, Bullets (số và các dâu chấm tròn) trong văn bản, Cách dùng các hộp thoại tắt như Font, Paragraph để đặt các khoảng cách giữa các lề (trên, dưới, trái phải), khoảng cách các đoạn, độ giãn dòng trong các đoạn… Ở bài học này các học viên biết cách sử dụng chức năng Tabs: tạo các nét đứt hoặc nét gạch ngang, căn khoảng cách đều. Ngoài ra, cách phân cột (chia cột cho toàn bộ văn bản, chia cột cho 1 đoạn văn bản nhỏ….) cũng được giới thiệu và hướng dẫn thực hành cụ thể

Cuối cùng, các học viên ứng dụng các chức năng trên để soạn thảo một văn bản hoàn chính.

Bài training được minh họa bằng các Video hướng dẫn cụ thể. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với HKT Consultant để tham khảo miễn phí.