Training: phân tích chiến lược ma trận SWOT

Sáng ngày 02/07/2011 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT đã tổ chức buổi thuyết trình về cấu trúc ma trận SWOT, đây là buổi thuyết trình của chương trình đào tạo (training) được tổ chức định kỳ hàng tuần vào sáng thứ 7. Buổi thuyết trình này do ông Mai Hoàng Anh, Phó GĐ Kinh doanh phụ trách. Tham dự có đầy đủ cán bộ công nhân viên trong công ty. Buổi thuyết trình được diễn ra theo trình tự sau:

Phần nội dung chính của phân tích chiến lược ma trận SWOT giới thiệu về tổng quan ma trận SWOT. Ở phần này các học viên có thể hiểu rõ nguồn gốc, và hoàn cảnh ra đời của ma trận SWOT. Ma trận SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths -Weaknesses -Opportunities –Threats. Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh. Nói một cách khác, SWOT là khung lý thuyết mà dựa vào đó, chúng ta có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định vị thế cũng như hướng đi của một tổ chức, một công ty, phân tích các đề xuất kinh doanh hay bất cứ ý tưởng nào liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Ma trận SWOT giúp xác định các giải pháp chính sách phù hợp ở mức độ lĩnh vực hoạt động chiến lược. Nó được coi là cơ sở nền tảng của doanh nghiệp trong giai đoạn điều chỉnh và định vị phát triển thông qua 4 chiến lược cơ bản bao gồm:

Phối hợp OS: Doanh nghiệp sử dụng các mặt mạnh của mình nhằm khai thác cơ hội.

Phối hợp TS: Doanh nghiệp sử dụng các mặt mạnh của mình nhằm đối phó với những nguy cơ

Phối hợp OW: Doanh nghiệp tranh thủ các cơ hội nhằm khắc phục các điểm yếu.

Phối hợp TW: Doanh nghiệp cố gắng giảm thiểu các mặt yếu của mình và tránh được nguy cơ.

Việc áp dụng 4 chiến lược cơ bản tùy vào từng trường hơp cụ thể, ma trận SWOT giúp chúng ta giải quyết hàng loạt các vấn đề trong việc xác lập và nhất trí các mục tiêu mang tính thực tiễn hàng năm của doanh nghiệp mà không cần dựa vào các chuyên gia cố vấn bên ngoài.

Ngoài ra ông Mai Hoàng Anh còn nêu ra các ưu điểm và những hạn chế để phân tích SWOT trong doanh nghiệp. Rất nhiều ví dụ và dẫn chứng minh họa cụ thể đã được đưa ra để các học viên có thể ứng dụng ma trận này trong thực tế.

Sau khi đã hiểu rõ về ma trận này các học viên còn được phân tích trong môi trường HKT để biết được công ty đang có những điểm mạnh gì cần phát huy, điểm yếu gì cần phải loại bỏ. Những tiềm năng và rủi ro trên thực tế ra sao? Không những thế, các học viên còn biết cách ứng dụng ma trận này để phân tích bộ phận mình đang làm việc, vị trí doanh nghiệp của mình trên thị trường.

Cuối buổi thuyết trình, ông Mai Hoàng Anh đã ứng dụng minh họa trực tiếp việc sử dụng ma trận SWOT cho mỗi cá nhân. Buổi thuyết trình đã diễn ra thành công và được nhiều cán bộ công nhân viên hưởng ứng và đánh giá cao vì có tính thực tế.