Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động
Công ty cổ phần tư vấn quản trị HKT xin gửi đến Quý khách hàng và CBCNV lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động như sau: