Thông báo nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Số: 01/TB-HKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019)

Theo quy định, người lao động được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 và hưởng nguyên lương, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:

  • Cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ: từ ngày 02/02/2019 (tức 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 10/02/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Lịch làm bù sáng sáng ngày 02/2/2019 và ngày 09/02/2019 sẽ được bố trí sau.
  • Do thời gian nghỉ dài, Trưởng phòng Kinh doanh và Phòng Công nghệ Thông tin được chủ động bố trí cán bộ nhân viên hỗ trợ khách hàng khi cần thiết trong thời gian nghỉ Lễ và báo cáo Phòng Hành chính để theo dõi, kiểm tra.
  • Các phòng ban thực hiện vệ sinh, an toàn phòng làm việc theo qui định.

Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Đã ký