Khảo sát đánh giá tình hình ứng dụng và hiệu quả của dịch vụ BHXH điện tử

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Công ty CP Tư vấn HKT và Viện Tin học Doanh nghiệp – VCCI cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng khảo sát các doanh nghiệp về đánh giá tình hình ứng dụng và hiệu quả của dịch vụ BHXH điện tử cho doanh nghiệp tập trung ở năm địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, trong khuôn khổ của dự án “Thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 2016-2020”.

Hai bên đã thực hiện đầy đủ tất cả các Điều khoản đã ghi trong Hợp đồng và tiến hành nghiệm thu thành công trong năm 2018.