Ký kết thực hiện đề án Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và logistic của Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng

Ngày 06 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT và Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất ký kết hợp đồng Gói thầu “Tư vấn xây dựng Đề tài Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logictics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng”. tư vấn doanh nghiệp hiệu quả
Đề án này sẽ được triển khai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Thông tin dự án

Gói thầuTư vấn xây dựng Đề tài Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logictics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng
Thuộc đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logictics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng
Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nhà thầu tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT
Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Mục tiêu của nghiên cứu

Mục tiêu ngắn hạn: Đánh giá khả năng đáp ứng của cụm cảng Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất hàng hóa của vùng khu kinh tế và năng lực tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu của các điểm đến.
Mục tiêu dài hạn: Là cơ sở thực thi chiến lược phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành đô thị cảng biển thông qua xác định và dự báo khả năng khai thác hệ thống cảng trong tương lai.

3. Nội dung nghiên cứu

Tập trung đánh giá Công suất hệ thống cảng và hệ thống logistic, khối lượng hàng hóa nhập khẩu qua cảng, khối lượng hàng hóa được sản xuất và chọn xuất qua cảng, năng lực sản xuất thực tế và trong tương lai của các khu kinh tế – khu công nghiệp, và các liên kết trong cơ sở hạ tầng, giao thông giữa tỉnh và các địa phương có kết nối các trục giao thông. Từ đó, đánh giá trong tương quan giữa khả năng cung ứng và mức độ tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu, năng lực sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa với công suất cảng biển, hệ thống logistic và dịch vụ sau cảng

4. Phương pháp thu thập dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp và Dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát, điều tra. Trong đó, dữ liệu thứ cấp là các báo cáo, số liệu được thu thập từ các Ban, ngành quản lý như: Cục Hàng hải, Cục Đường thủy nội địa, Tổng cục đường bộ; Tổng cục Hải quan; Cục Công nghiệp địa phương; Tổng cục thống kê; Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Công Thương… và UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Dữ liệu khảo sát là các bản câu hỏi điều tra hướng đến đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và sử dụng các dịch vụ cảng biển; người dân sử dụng hàng hóa nhập khẩu.
Phương pháp điều tra: Gửi thư, Phỏng vấn trực tiếp, Trao đổi nhóm chuyên sâu, Phỏng vấn qua điện thoại, Điều tra trực tuyến qua Internet.

5. Thời gian triển khai: 2015 tư vấn doanh nghiệp hiệu quả